top of page
portrait-little-schoolchild-holding-help-banner.jpg

Μαθησιακές Δυσκολίες

24 (1500 × 591 px).png

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου. Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται ότι είναι εγγενείς, δηλαδή το άτομο θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννιέται με αυτήν την προδιάθεση. Οι αιτίες μπορεί πολλές φορές να είναι σύνθετες ή ακόμη και άγνωστες, ενώ πιθανά κάποιες επιμέρους δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε λειτουργική δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος του ατόμου ή σε κάποιο χρόνιο νόσημα. Σε καμία περίπτωση, όμως, ο όρος μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ταυτόσημος με τον χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (νοητική υστέρηση), αν και άτομα με νοητικά ελλείμματα μπορεί να εμφανίζουν συχνά -μεταξύ άλλων- και μαθησιακές δυσκολίες.

Καλώς ή κακώς, οι δυσκολίες αυτές στη διαδικασία της μάθησης συχνά συνοδεύουν το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ανώνυμο (6912 × 3456 px).png

Στην περίπτωση του Ειδικού Μαθησιακού παρεμβαίνει σε εικόνα Μαθησιακών Δυσκολιών ακόμα και όταν αυτές παρουσιάζονται απο κοινού με αναπτυξιακές διαταραχές όπως:

 • Αυτισμός

 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα,

 • Σύνδρομο Ντάουν,

 • Νοητική Υστέρηση.

 • Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριοι τομείς παρέμβασης του Προγράμματος ‘Ειδικoύ Μαθησιακού‘:

 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου των κειμένων κλιμακούμενης δυσκολίας

 • Εκμάθηση της θεματικής ορθογραφίας με τη χρήση εικόνων (Εικονογραφική Μέθοδος).

 • Εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων

 • Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία των λέξεων.

 • Μεθοδολογία Έκθεσης με ή χωρίς τη χρήση σχεδιαγραμμάτων.

 • Ασκήσεις Παραγωγής Γραπτού Λόγου.

 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου.

 • Εφαρμογή Προγράμματος οργάνωσης μελέτης των μαθημάτων στο σπίτι.

 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων (μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη).

 • Στα μαθηματικά γίνεται διδασκαλία με σκοπό την αυτοματοποίηση των τεσσάρων βασικών πράξεων.

 • Εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς.

Σχολική ετοιμότητα: Σύμφωνα με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η ικανότητα του μαθητή να ακολουθήσει τον μέσο όρο επίδοσης μιας τάξης.Για να επιτευχθεί αυτό που ονομάζεται ‘Σχολική Ετοιμότητα’, ένας μαθητής χρειάζεται να παρουσιάζει απόδοση

αντίστοιχη της αναπτυξιακής του ηλικίας στις κάτωθι κυρίως περιοχές:

 • Προφορικός Λόγος.α) Φωνολογική Ανάπτυξη (διαφοροποίηση των ήχων).) Σημασιολογική Ανάπτυξη (ανάπτυξη λεξιλογίου). γ) Συντακτική Έκφραση.

 • Ψυχοκινητικότητα: Συντονισμός των κινήσεων των χεριών, των δαχτύλων

 • Οπτική Αντίληψη.

 • Νοητικές Ικανότητες: Αντίληψη, Μνήμη, Προσοχή.

 • Συναισθητική Οργάνωση: Η ιδέα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, θετική στάση απέναντι στουςάλλους, διαπροσωπικές σχέσεις.

Μαθησιακή Ετοιμότητα ή Επάρκεια: Είναι το σύνολο των γνωστικών μηχανισμών που καθιστούν ένα παιδί έτοιμο να μάθει. Ο όρος αναφέρεται κυριότερα σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όπως: αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη.Για αυτό συστήνεται η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση και  παρέμβαση, σε μικρή ηλικία,(μπορεί να ξεκινήσει από τα 3,5 κιόλας χρόνια ζωής), σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία ως συνήθως επηρεάζει τους τομείς αυτούς. Η όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε μικρή ηλικία σέβεται τον ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού και του αφήνει χρονικά περιθώρια για σταδιακή αφομοίωση. Αυτό δεν αποκλείει ωστόσο, οτι και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να βοηθηθούν.

Το ‘χτίσιμο’ των δεξιοτήτων που αφορούν στον όροΣχολική Ετοιμότητα, όπως γίνεται κατανοητό και απο τα ανωτέρω, αποτελεί έργο των ακόλουθων ειδικοτήτων και απαιτεί χρόνο για αυτό συνιστούμε όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση:

 • Εργοθεραπευτής,

 • Λογοθεραπευτής,

 • Παιδοψυχολόγος,

 • Ειδικός Παιδαγωγός.

Ανώνυμο (3000 × 1500 px) (3).png

Ειδική Αγωγή

26 (2000 × 788 px).png

Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι ειδικές ή να εμφανίζονται στα πλαίσια άλλων διαταραχών όπως της Επικοινωνίας και του Λόγου, Νοητικής Υστέρησης ή Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας.

Ποια είναι τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών;

Τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών έχουν να κάνουν με 3 κύριες κατηγορίες:

                               

•στην Ανάγνωση
                             

• στη Γραπτή Έκφραση
                               

•  στα Μαθηματικά

bottom of page