top of page

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

PARENTS.png

Η ψυχοεκπαίδευση  γονέων είναι μια υπηρεσία, η οποία προσφέρεται σε γονείς, που αναζητούν στήριξη για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να διευθυτήσουν δύσκολες συμπεριφορές σε σχέση με τα παιδιά τους. Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην εξερεύνηση, ανακάλυψη και αποσαφήνιση των τρόπων ενδυνάμωσης του ρόλου του γονέα, ώστε να είναι σε θέση ο ίδιος, να βοηθήσει τον εαυτό του να εξελιχθεί ώστε στην συνέχεια να στηρίξει το παιδί του σε όλους τους τομείς ανάπτυξής του, όσο τπιο δυνατά, πιο λειτουργικά και δημιουργικά γίνεται. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και περιλαμβάνει όλα τα θέματα, που μπορούν να απασχολούν το οικογενειακό σύστημα.

PARENTS GRAFIC.png

Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής ο γονιός κατορθώνει : 

• να ενημερωθεί από καταρτισμένους επιστήμονες για ζητήματα, που αφορούν αναπτυξιακά ορόσημα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών του,
• να υποστηριχτεί στον τρόπο, που θα βοηθήσει το παιδί σε περιπτώσεις κρίσεων ή δύσκολων γεγονότων της οικογένειας, 
• να λάβει ποιοτική και εμπεριστατωμένη γνώση της φύσης των δυσκολιών, που αντιμετωπίζει το παιδί του και ως εκ τούτου να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του,
• να πληροφορηθεί για τον κατάλληλο τρόπο στήριξης και υποστήριξης του παιδιού του, με γνώμονα τις δυσκολίες, που αυτό αντιμετωπίζει,
• να γεφυρωθούν οι διαφωνίες μεταξύ φροντιστών (γονεϊκού ζεύγους) και να συμφωνηθούν κοινές γραμμές και τρόποι διαπαιδαγώγησης για το παιδί τους, 
• να καθοδηγηθεί με εξατομικευμένες κατευθυντήριες γραμμές -που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του παιδιού, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσκολίες και να υπεργενικευτούν οι καινούριες τεχνικές διαχείρισης του παιδιού από το βασικό πυρήνα του παιδιού, που είναι το ίδιο το οικοσύστημα, εντός του οποίου ζει το παιδί.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία και που στοχεύει;

Η ατομική ψυχοθεραπεία εστιάζει στη διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Μέσα από αυτή τη σχέση ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή του και τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς και τη σχέση του με άλλους ανθρώπους.

Με αυτόν τον τρόπο, καθώς η θεραπεία προχωράει, μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να ελαττώσει τα συμπτώματά του και να σταματήσει να είναι δυσλειτουργικός. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.

Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο η συχνότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου.

Therapy session

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Distanced Couple

Ο επαναπροσδιορισμός και η βελτίωση σχέσεων  ζευγαριού είναι η συνειδητή προσπάθεια δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν.

Κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους προσφέρεται η ευκαιρία

  • να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο,

  • να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα.

Αρχικά δίνονται πληροφορίες για το πλαίσιο της σχέσης, την ιστορία, την πορεία, τις συνθήκες που οδήγησαν σε ρήξη, τους περιφερειακούς παράγοντες που ενισχύουν τις υπάρχουσες συγκρούσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά από τους συμμετέχοντες. Κατόπιν, κατευθυνόμαστε στην πηγή του προβλήματος και εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα που το ζευγάρι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, να επιφέρει αλλαγές ή να πάρει αποφάσεις.

 Η κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο η συχνότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ζεύγους.

bottom of page