top of page
Back to School

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

athina-test-4882747f.jpeg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο το οποίο εντοπίζει τις δυσκολίες μάθησης των παιδιών.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

5 έως 9 ετών (αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

90 λεπτά

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ναι, από το Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντίγραφο του ψυχολογία (1890 × 1065 px) (4).png

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης, το οποίο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο - φωνολογική ενημερότητα και η νευρο - ψυχολογική ωριμότητα.

Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και στους εξής τομείς ανάπτυξης:

 

 • νοητική ικανότητα

 • άμεση μνήμη ακολουθιών

 • ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων

 • γραφο-φωνολογική ενημερότητα

 • νευρο-ψυχολογική ωριμότητα 

 

Οι κλίμακες αυτές σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Βασικός σκοπός της χρήσης του συγκεκριμένου τεστ είναι η αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός των περιοχών οι οποίες είναι ελλειμματικές. Στη συνεχεία προγραμματίζεται και εφαρμόζεται η κατάλληλη εξατομικευμένη διορθωτική παρέμβαση προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του προτού αυτές εκδηλωθούν.

CARS (Kλίμακα Childhood Autism Rating Scale)


Η κλίμακα Childhood Autism Rating Scale (CARS) (Schopler, Reichler & Renner, 1998) βοηθά να καθοριστεί η σοβαρότητα της συμπτωματολογίας του αυτισμού. Η κλίμακα αυτή είναι μία δομημένη συνέντευξη και παρατήρηση 15 τομέων ανάπτυξης και είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 24 μηνών. Για κάθε τομέα χρησιμοποιείται μία επταβάθμια κλίμακα για να κριθεί κατά πόσο διαφέρει η συμπεριφορά του παιδιού από την κατάλληλη για την ηλικία συμπεριφορά. Χρειάζονται περίπου 30 – 45 λεπτά για να συμπληρωθεί και θεωρείται ευρέως αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο.

Οι τομείς ανάπτυξης που ελέγχονται με την κλίμακα CARS είναι:

 • σχέση με τους ανθρώπους

 • μίμηση

 • συναισθηματική αντίδραση

 • χρήση σώματος

 • χρήση αντικειμένων

 • προσαρμογή στις αλλαγές

 • οπτική απόκριση

 • ακουστική απόκριση

 • ανταπόκριση και χρήση γεύσης-οσμής-αφής

 • φόβος και νευρικότητα

 • λεκτική επικοινωνία

 • μη-λεκτική επικοινωνία

 • επίπεδο δραστηριότητας

 • επίπεδο και συνοχή της πνευματικής αντίδρασης

 • γενικές εντυπώσεις

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV

H Κλίμακα Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα – ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Eπιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες ψυχολογικές υπηρεσίες για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση. Η πρωτότυπη κλίμακα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, υπάρχουν δύο μορφές της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ (για γονείς και εκπαιδευτικούς) που στηρίζονται στα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ/Υ, όπως ορίζονται στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV).

Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Το «Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας» από την Ε. Τάφα συντάχθηκε και σταθμίστηκε στην Ελλάδα. Είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο «εργαλείο» που βοηθά στην αντικειμενική μέτρηση και αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών κυρίως των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση.

ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV (Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου)

Τα Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου – ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV είναι ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των αυτοαντιλήψεων μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου σε επιμέρους τομείς της ζωής τους όπως:

 • Σχολική ικανότητα

 • Σχέσεις με τους συνομηλίκους 

 • Σωματική ικανότητα

 • Σχέσεις με τη μητέρα

 • Αθλητική ικανότητα

 • Φυσική ικανότητα

 • Διαγωγή – συμπεριφορά

 • Σχέσεις με το άλλο φύλο

bottom of page